Tüfek-Kurusıkı tabanca ruhsat işlemleri

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

1-) Dilekçe

2-) Nüfus Cüzdanı Aslı

3-) 4 Adet Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

4-) Parmak İzi (Başvuru esnasında görevli memur tarafından alınacak)

5-) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname Harcı (2017 yılı için 32.00 TL.)

6-)Sağlık  Raporu (Aile Hekimliği yada Devlet Hastanelerinden alınmış olacak. Özel Hastane raporları kabul edilmemektedir.)

7-) Vadesi geçmiş 1.000 TL. üzeri vergi borcu bulunup bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak olan 22/A belgesi

8-) Mavi kapaklı naylon dosya 

Belgeler tamamlandıktan sonra resmi ikamet adresi il-ilçe merkezi olanlar emniyet müdürlüklerinin Ruhsat bürosuna,ikamet adresi köy olanlar jandarma alay komutanlıklarının ruhsat bürosuna başvurarak satın alma belgelerini çıkartabilirler.

KURUSIKI TABANCA RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

1-)Dilekçe
2-)Adli sicil kaydı
3-)Nüfus cüzdanı fotokopisi
Belgeler tamamlandıktan sonra resmi ikamet adresi il-ilçe merkezi olanlar emniyet müdürlüklerinin Ruhsat bürosuna,ikamet adresi köy olanlar jandarma alay komutanlıklarının ruhsat bürosuna başvurarak tabancanızın kaydını yaptırabilirsiniz.